Help ons armoede bestrijden!

Help ons Helpen

De doelstelling van Stichting Help ons Helpen is het bieden van zowel materiële als geestelijke hulp wereldwijd.

Onze visie is gebaseerd op Jesaja 58:7-12, waarin we worden opgeroepen om ons brood te delen met de hongerigen, onderdak te bieden aan daklozen, kleding te geven aan degenen die naakt zijn en om te zien naar onze medemensen in nood.

We geloven dat het belangrijk is om niet alleen te voorzien in fysieke behoeften, maar ook om geestelijke ondersteuning en hoop te bieden aan degenen die lijden.

Samen streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van mensen over de hele wereld.

Sinds 1994 is stichting Help ons Helpen actief in Roemenie, sinds 2009 in Israël en sinds 2014 ook in India, Nepal en Malawi.

Voedselhulp in Roemenie

Stichting Help ons Helpen in Roemenie !

Help ons HelpenStichting Help ons HelpenIBAN : NL98 INGB 0005 5544 16 o.v.v. Barka (Wij zijn ANBI)

In tijden van veranderingen 

Filmverslag over het werk in Nepal!

Voor ondersteuning:

Stichting Help ons Helpen  Postbus 285 l 2220 AG Katwijk aan Zee 

Reknr: NL52INGB0008374646 o.v.v. Nepal (Wij zijn ANBI)

Nieuwe overdenking van Jack Nugter : Aannemen

Uitgelicht

Het verzorgingshuis Salem in Salonta 

Een filmverslag over het werk en de uitbreiding in verzorgingshuis Salem in Salonta!

Voor ondersteuning: Stichting Help ons Helpen Postbus 285 2220 AG Katwijk aan Zee

Reknr: IBAN : NL98 INGB 0005 5544 16 o.v.v. Salem (Wij zijn ANBI)

0
Waterpompen geplaatst
0
Verhuisdozen voedsel in 2023
0 +
Mensen bereikt met medische zorg

Laatste Nieuws