Help ons armoede bestrijden!

Help ons Helpen

De missie van Stichting Help ons Helpen is om wereldwijd zowel materiële als geestelijke hulp te bieden.

Onze visie is gebaseerd op Jesaja 58:7-12, waarin we worden opgeroepen om ons brood te delen met degenen die honger hebben, onderdak te bieden aan de daklozen, kleding te geven aan degenen die naakt zijn en om te zorgen voor onze medemensen in nood.

We geloven dat het van groot belang is om niet alleen te voorzien in de fysieke behoeften, maar ook om geestelijke ondersteuning en hoop te bieden aan degenen die lijden.

Samen streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van mensen over de hele wereld.

Sinds 1994 is Stichting Help ons Helpen actief in Roemenië, sinds 2009 in Israël en sinds 2014 ook in India, Nepal en Malawi.

Dagboek in Nepal!

Stichting Help ons Helpen in Nepal!

Help ons HelpenStichting Help ons HelpenIBAN : NL98 INGB 0005 5544 16 o.v.v. Nepal (Wij zijn ANBI)

Geloof, Hoop en Liefde!

Filmverslag over het werk in Roemenië!

Voor ondersteuning:

Stichting Help ons Helpen  Postbus 285 l 2220 AG Katwijk aan Zee 

Reknr: NL52INGB0008374646 o.v.v. Barka (Wij zijn ANBI)

Het complete benefiet concert voor stichting Help ons Helpen met de Country Trail Band en Mission Grace!

Uitgelicht

Het verzorgingshuis Salem in Salonta 

Een filmverslag over het werk en de uitbreiding in verzorgingshuis Salem in Salonta!

Voor ondersteuning: Stichting Help ons Helpen Postbus 285 2220 AG Katwijk aan Zee

Reknr: IBAN : NL98 INGB 0005 5544 16 o.v.v. Salem (Wij zijn ANBI)

Waterpompen geplaatst
0
Verhuisdozen voedsel in 2024
0
Mensen bereikt met medische zorg
0 +

Laatste Nieuws